2013parim2013.a. lõpus toimus HPIN-i jõulu/tänuüritus Saue Mõisas. Traditsiooni kohaselt antakse jõulude eel Nõukoja poolt üle lõppeval aastal enim silma paistnud allühingutele või üksikisikutele AASTA PARIMA tiitel. Seekord pälvis AASTA PARIMA tiitli TALLINNA ja HARJUMAA VAEGKUULJATE ÜHING. 20. tegevusaasta jooksul on ühing teinud jõulist teavitustööd koos oma katusorganisatsiooniga vaegkuulmise osas üle kogu Eesti.
Ühingu töö on olnud sisutihe ja tulemuslik. Suur rõõm on, et HPIN-i kuuluvad sellised elujõulised organisatsioonid.
Soovime õnne ja edu ühingule nende igati eeskujulikus ja tänuväärses töös!
HPIN-i juhatus