HPIN on vaba algatuse alusel asutatud, heategevuslikel eesmärkidel ja avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabariiklik ühendus, mille eesmärk ja põhitegevus on suunatud liikmesühingute tegevuse koordineerimisele ning puuetega inimeste ja nende pereliikmete huvide kaitsmisele. Samuti nende teadlikuse tõstmisele eri  puudeliikide ning sotsiaalseid probleeme puudutavates küsimustes.

Tegevuskavad 2019-2022

Tegevuskava 2022.a.

Möödunud aastal ära jäänud ühingute külastuste planeerimine, covidi pndeemia tõttu  ärajäänud kevadise tervisepäeva korraldamine ja muude tegevuste kavandamine.

Juhatuse liikmed Maardu Erivajadustega Inimeste nääripeol Maardus 08.01.2022

HPINi juhatuse liikmed koos Saue Linna Invaühingu liikmetega kohtumas Saku Diabeetikute Seltsi liikmetega 26.02.2022

HPINi juhatus koos Saue Linna Invaühingu liikmetega väljasõidu koosolekul Arukülas. Kohtumine Raasiku valla sotsiaaltöötajatega 08.03.2022

Tegevjuht supervisioonikoolitustel EPIKojas.

HPINi juhatus koos Saue Linna Invaühingu liikmetega kohtumas KEIKoja liikmetega Kosel

Kevadine tervisepäev sai taas teoks Keilas 30.04.2022

HPINi tegevjuht EPIKoja üldkoosolekul 12.05.2022

HPINi üldkogu Haapsalus 20-05.-22.05.2022

Kooskõlastused suvise perepäeva osas Saku Diabeetikute Seltsiga

Suvine HPINi perepäev Kurtnas 30.07,2022

Arvamusfestivalil Paides

Tegevjuht EPIKoja suveloolis Tartumaal 25.08-26.08.2022

Kooskõlastamisel jõulu/tänupidu Harjumaa mõisas

Tegevjuhi osalemine EPIKoja korraldatud infopäevadel

Seoses valimiste järgsete  juhatuse liikmete muutumisega toimub erakorraline HPIN üldkoosolek septembris, 2022

Tegevuskava 2021.a.

Covid pandeemia tõttu olime sunnitud mitmed tegevused ja üritused edasi lükkama. Täielikult oli valitsuse poolt lukustatud kogu avalik tegevus jaanuarist kuni mai alguseni. Võimalik oli vaid kodus töötamine ja kaugteel suhtlus ning osalemine zoomi koosolekutel.

Toimus EPIKoja ja HPINi koostöös suvekooli planeerimine ja kokkulepete sõlmimine lektorite ning teiste esinejatega. See oli raskendatud piirangute tõttu.

Koooskõlastamine ja nõustamine KEIKojaga suvise perepäeva korraldamise osas toimus üksnes interneti ja telefoni vestluste teel.

Lea Türkson ja Elena Kalbus osalesid psühholoogia konverentsil Tartus 26.05. 2021

Tegevjuht osales EPIKoja üldkoosolekul 28.05. 2021

HPINi üldkoosolek toimus 16.06.2021 Tallinnas.

HPINi juhatuse liikmed osalesid Saue Linna Invaühingu juubelil 06.07.2021

EPIKoja ja HPINi suvekooli korraldamine ja läbi viimine Laulasmaal 12.08.-13.08 2021

HPINi ja KEIKoja ühistööna suvise perepäeva korraldamine ja läbi viimine Paunküla Puhkekeskuses

Jõulu/tänupeo korraldamine ja läbi viimine Kumna mõisas 27.11.2021

Tegevjuhi osalemine EPIKoja korraldatud infopäevadel.

Tegevuskava 2020.a.

Seoses covid19 pandeemiaga olime sunnitud ära jätma kevadeks planeeritud tervisepäeva ja ka HPIN üldkogu. Korraldasime kahe pandeemia vahelisel ajal suvise perepäeva Viikingite külas 18.08.2020.

Üldkogu toimus alles sügisel Toilas 26.09.2020.

Jõulu/tänupidu toimub 28.11.2020 Kumna mõisas.

Sõltumata piirangute tõttu kujunenud eriolukorrast, jätkavad liikmesorganisatsioonid senisest aktiivsemalt iseseisvat tegutsemist. Endiselt toimib tihe koostöö HPIN juhatuse ja liikmesorganisatsioonide vahel. Juhatuse liikmed osalevad veebiseminaridel, koolitustel ja EPIKoja üldkoosolekutel ning suvekoolis.

Tegevuskava 2019.a.

Traditsioonilised üritused, s.h. katusorganisatsiooni tegevaparaadi koolitused. Osalemine EPIKoja korraldatavatel finantstegevust puudutavate, psühholoogia ja terviseedenduse ning organisatsiooni juhtimise alastel koolitustel, infopäevadel ja suvekoolis.

Võimaldame liikmesühingutel vastavalt nende soovidele ja vajadustele iseseisvalt infopäevi ja koolitusi korraldada.

Säilitamaks olemas olevat koostöövõrgustikku, jätkame traditsioonilisi maakondlikke ühisettevõtmisi (maakondlikud tervise- ja perepäevad, jõulu/tänupidu jt.)

Kevadine perepäev Keila Tervisekeskuses 14.04.2019, jõulu/tänupidu Pikavere mõisa koolimajas 30.11.2019.

Jätkub hetkeolukorra järjepidev kaardistamine Harjumaal (ühingute arv, liikmelisus, spetsiifilisus, aktiivsus ja koostöö KOV-ga.)

Lähtuvalt 2017-2022 koostatud arengukavast järgime I-IV eesmärkide saavutamist ja täitmist.

HPIN üldkogu Saaremaal 08.06.2019.

Juhatuse liikmete  osalemine. EPIKoja üldkoosolekutel.

 

Tegevuskavad: