HPIN on vaba algatuse alusel asutatud, heategevuslikel eesmärkidel ja avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabariiklik ühendus, mille eesmärk ja põhitegevus on suunatud liikmesühingute tegevuse koordineerimisele ning puuetega inimeste ja nende pereliikmete huvide kaitsmisele. Samuti nende teadlikuse tõstmisele eri  puudeliikide ning sotsiaalseid probleeme puudutavates küsimustes.

1.5 kalendriaasta tegevuste/ürituste plaan/kava

2020.a.

Seoses covid19 pandeemiaga olime sunnitud ära jätma kevadeks planeeritud tervisepäeva ja ka HPIN üldkogu. Korraldasime kahe pandeemia vahelisel ajal suvise perepäeva Viikingite külas 18.08.2020.

Üldkogu toimus alles sügisel Toilas 26.09.2020.

Jõulu/tänupidu toimub 28.11.2020 Kumna mõisas.

Sõltumata piirangute tõttu kujunenud eriolukorrast, jätkavad liikmesorganisatsioonid senisest aktiivsemalt iseseisvat tegutsemist. Endiselt toimib tihe koostöö HPIN juhatuse ja liikmesorganisatsioonide vahel. Juhatuse liikmed osalevad veebiseminaridel, koolitustel ja EPIKoja üldkoosolekutel ning suvekoolis.

2019.a.

Traditsioonilised üritused, s.h. katusorganisatsiooni tegevaparaadi koolitused. Osalemine EPIKoja korraldatavatel finantstegevust puudutavate, psühholoogia ja terviseedenduse ning organisatsiooni juhtimise alastel koolitustel, infopäevadel ja suvekoolis.

Võimaldame liikmesühingutel vastavalt nende soovidele ja vajadustele iseseisvalt infopäevi ja koolitusi korraldada.

Säilitamaks olemas olevat koostöövõrgustikku, jätkame traditsioonilisi maakondlikke ühisettevõtmisi (maakondlikud tervise- ja perepäevad, jõulu/tänupidu jt.)

Kevadine perepäev Keila Tervisekeskuses 14.04.2019, jõulu/tänupidu Pikavere mõisa koolimajas 30.11.2019.

Jätkub hetkeolukorra järjepidev kaardistamine Harjumaal (ühingute arv, liikmelisus, spetsiifilisus, aktiivsus ja koostöö KOV-ga.)

Lähtuvalt 2017-2022 koostatud arengukavast järgime I-IV eesmärkide saavutamist ja täitmist.

HPIN üldkogu Saaremaal 08.06.2019.

Juhatuse liikmete  osalemine. EPIKoja üldkoosolekutel.

 

Tegevuskavad: