24.10.2022

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja tunnustamise kord

1.	Üldosa

1.1.	 Tunnustamise eesmärk on tõsta esile puuetega inimeste valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone, kelle tegevusel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

2.	Tunnustamise kategooriad

 2.1 Isikut või organisatsiooni võib esitada tunnustamiseks seitsmes kategooriates: 
–   aasta persoon
–   aasta ühing
–   aasta toetaja
–   aasta korraldaja
–   aasta koolitaja
–   aasta tegu
–   pikaajaline panus valdkonna arengusse

2.3. Tunnustamise võimalused on tänukiri, meene ja/või rahaline preemia.

3.	Kandidaatide esitamine

3.1. Ettepanekuid tunnustamiseks on õigus teha kõigil juriidilistel ja füüsilistel isikutel.

3.2 Tunnustamiseks tuleb esitada kandidaadi kohta põhjendatud ettepanek aadressile harjupin@gmail.com. Ettepanekus tuleb kirjeldada põhjust, miks kandidaati võiks tunnustada, tunnustamise kategooria. Üldjuhul tunnustatakse kandidaate, kelle tegevusel on olnud oluline mõju viimase 12 kuu jooksul. Pikaajalise panuse puhul ei ole tegevuse periood oluline, kuid juhatus võtab võimalusel arvesse, et isik ei ole sama kategoorias juba varasemalt tunnustatud. 

3.1. Kandidaate tunnustamiseks saab esitada 1.-31. oktoobrini. 

3.4. Kandidaatide esitamise lõpptähtaeg on 1. november.

4.	Kandidaatide hindamine ja valik

4.1. Esitatud kandidaatide seast valib tunnustuse pälviva isiku välja HPIN-i juhatus, samuti on juhatusel õigus moodustada kandidaatide hindamiseks juhatuseväline komisjon. 

4.2. Tunnustuse pälvinud kandidaat kuulutatakse välja tänuüritusel. 

5.	Teavitamine

5.2. Kuu aega enne kandidaatide esitamise tähtaega avaldatakse vastav teade HPIN-i kodulehel  www.harjupin.ee ning HPIN juhatus informeerib lisaks oma liikmeid infolistide kaudu.

5.3. Lõplikust valikust teavitatakse tunnustuse saajaid kaks nädalat enne tunnustusürituse toimumist.

5.4. Tunnustamisele esitatud isikute ja organisatsioonide nimed avalikustatakse toimuval tänuüritusel ja HPIN-i kodulehel. 

6.	Rakendamine

6.1. Käesolev kord jõustub HPIN-i üldkoosoleku otsusega ja jõustub 01.01.2023 ja avaldatakse HPIN-i kodulehel.