Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda (edaspidi Harju PIN) on asutatud 21 novembril 1995 Ühingut juhib kolmeliikmeline juhatus, juhatuse liikmeteks on Rein Suppi (juhatuse esimees), Indrek Matla ja Elena Kalbus. 2006.a. sügisel võeti tööle tegevjuht.

HPIN on vaba algatuse alusel asutatud, heategevuslikel eesmärkidel ja avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabariiklik ühendus, mille eesmärk ja põhitegevus on suunatud liikmesühingute tegevuse koordineerimisele ning puuetega inimeste ja nende pereliikmete huvide kaitsmisele. Samuti nende teadlikuse tõstmisele eri  puudeliikide ning sotsiaalseid probleeme puudutavates küsimustes.

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda on aastate 2006-2008 jooksul teinud läbi murdelise ärkamise – koostöövõrgustikku on arendatud, Harjumaa ühinguid on taasaktiveeritud ja püütud aidata toime tulemaks erinevate probleemidega ühingute juhtimises. Harjumaa PIN-i kui katuseorganisatsiooni kuulub 01. jaanuari 2009.a. seisuga 15 ühingut.   Samas oma 24 omavalitsusüksusega maakonnas on Nõukojal veel paljugi ära teha – vaid pooltes neis on esindatud erivajadustega inimesed kodanikuorganisatsiooni tasemel.

Seisame selle eest, et Harjumaa vallad ja linnad oleksid rohkem kaasatud ja huvitatud puudega inimeste organisatsioone ellu kutsuma.