Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda (edaspidi Harju PIN) on asutatud 21 novembril 1995

Ühingut juhib kolmeliikmeline juhatus, juhatuse liikmeteks on Rein Suppi (juhatuse esimees), Indrek Matla ja Elena Kalbus.

2006.a. sügisel võeti tööle tegevjuht.

Harju PIN on mittetulundusühig, eesmärk on arendada koostööd erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel ja viia oma liikmete probleemid ja nõudmised kohalike omavalitsuste, maavalitsuse üldsuse tasandile.

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda on aastate 2006-2008 jooksul teinud läbi murdelise ärkamise – koostöövõrgustikku on arendatud, Harjumaa ühinguid on taasaktiveeritud ja püütud aidata toime tulemaks erinevate probleemidega ühingute juhtimises.

Harjumaa PIN-i kui katuseorganisatsiooni kuulub 01. jaanuari 2009.a. seisuga 15 ühingut.  

Samas oma 24 omavalitsusüksusega maakonnas on Nõukojal veel paljugi ära teha – vaid pooltes neis on esindatud erivajadustega inimesed kodanikuorganisatsiooni tasemel.

Seisame selle eest, et Harjumaa vallad ja linnad oleksid rohkem kaasatud ja huvitatud puudega inimeste organisatsioone ellu kutsuma.