Eesti Tinnituse ja Meniere’i Ühing (ETMÜ)

Registrikood 80324194.
A/a Swedbank, 221051948521.
Aadress Toompuiestee 10, 10137 Tallinn (Eesti Puuetega Inimeste Koja majas, EVL kontoris).
Esimees Heinar Kudevita.
Tel. 5596 8584.
tinnitus.meniere@gmail.com 

Liikmeks saavad astuda kõik. Liikmemaks 3€. Vajalik kirjalik avaldus, blanketid on igal koosolekul olemas!