Igal aastal enne jõule jagab Nõukoda oma võrgustikus Aasta Parima tiitlit. Aastaid on selle tiitli omanikuks saanud mõni meie allühingutest. 2012.a. Aasta Parima tiitli pälvis Heiki Lumilaid. Heiki on tiitli ära teeninud tänu pikaajalisele tööle Harjumaa võrgustikus puuetega inimeste elukvaliteedi parandamiseks. Heiki Lumilaid on eeskujuks oma aktiivsusega, abivalmi oleku ja rõõmsa meelega. Seega, hea eeskuju kogu Harjumaale! Harjumaa PIn tänab Heikit ja tema peret hoolimise ja kaasalöömise eest. Tiitel koos autasuga anti üle Harjumaa Jõuluseminaril detsembrikuus 2012.a..