Olete oodatud AVATUD USTE PÄEVALE Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskuses!
Avatud uste päev toimub 26. veebruaril kell 9.30 – 14.00
Ajakava:
09.30 – 14.00 Avatud on laat
10.00 – 13.00 Esitlused ja ringkäigud algusega igal täistunnil
11.00 – 11.45 Seminarid (vajalik eelnevalt registreeruda, vt all
lõiku Seminarid):
•”Millega arvestada autismiga õpilase individuaalsel
integratsioonil õppeprotsessi?” Maret Rander, eripedagoog
•”Erivajadustega inimeste füüsilise arengu toetamine individuaalse
ja rühma füsioteraapia kaudu” Triin Pärn ja Kadri Joost,
füsioterapeudid
• “Peaajutrauma rehabilitatsioon Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskuses” Evelin Kohtla ja Kätlin Traks, psühholoogid
12.00 – 12.45 Seminarid (vajalik eelnevalt registreeruda, vt all
lõiku Seminarid):
• “Millega toetab tegevusterapeut kliendi toimetulekut?” Marju
Otstak, tegevusterapeut
“Abivahendid ja elukeskkond” Jürgen Mets, tegevusterapeut
“Karjäärikujundamine: erivajadustega õppija ettevalmistus
tööturule sisenemiseks” Karin Olševski ja Birgit Ulrich,
tööhõivetalituse
spetsialistid
Laat
Terve päev on avatud laat infokeskuse, õpikodade, näitusmüügi ja
kohvikuga.
Laadal saad põhjaliku ülevaate kursustest, sisseastumisest,
rehabilitatsiooniteenustest ja kõigest muust meie majas toimuvast.
Esitlused ja ringkäigud
Igal täistunnil tutvustatakse lühidalt Astangu keskust ja pärast seda
tehakse ringkäik majas. Ringkäigul on hea võimalus tutvuda õppetöö ja
-klassidega ning rehabilitatsioonikeskkonnaga. Teie küsimustele
vastavad keskuse õpetajad ning spetsialistid ja oma abi pakuvad vajadusel
viipekeeletõlgid. Iga ringkäik kestab orienteeruvalt 1,5 tundi.
Seminarid
Seminaridel osalejate arv on piiratud. Seminaridel saab osaleda
registreerudes hiljemalt 22. veebruaril telefonil 659 4152 659 4152 või
meiliaadressil melita.jyrgens@astangu.ee Osalemine on tasuta.
Seminaride lühitutvustused leiad meie kodulehelt www.astangu.ee
Oodatud on kõik, keda huvitavad Astangu võimalused ja tegevus:
õpihuvilised, lapsevanemad, spetsialistid, õpetajad jne!