Saatku jõuluaegne soojus ja rõõm Teid kogu aasta, olge terved, kaitstud ja armastatud!
HPIN-i juhatus