9.-11. märtsil 2012.a. toimub Laulasmaa SPAs mitmepäevane koostööprojekt Harjumaa puuetega inimeste ühingute eestseisjatega.
Toimub HPIN 1. Üldkogu ning ühingu juhtidele suunatud eneseabikoolitus “Loovalt juhtimine”.
Üldkogu raames toimub ka raamatupidamisalane lühikoolitus, mis aitab ühingute juhtidel kvalitatiivselt muuta oma aruandlusega seotud tööosa.
Esindatud saavad suurem osa HPIn katusorganisatsiooni juhtidest.
Parimaks osaks Üldkogust saab uute liikmete vastuvõtmine katusorganisatsiooni.