Heategevusfond Dharma ja Eesti Lastekaitse Liit kuulutsid välja konkursi “Heategija 2013”.
Konkursi eesmärgiks on tunnustada eraisikuid, kes panustavad igapäevaselt laste heaolusse – nii neid inimesi, kes täidavad oma tööülesandeid erilise innu ja südamlikkusega kui ka neid, kes teevad häid tegusid oma vabast ajast muude tegevuste kõrvalt.
HPIN esitas koostöös MTÜ Viimsi Invaühinguga kandidaadiks Viimsi Invaühingu esinaise Jana Skripnikovi koos järgmise kaaskirjaga:
2004. aasta mais asutasid 5 aktiivset Viimsi valla erivajadusega lapse vanemat mittetulundusühingu Viimsi Invaühing. Viimsi Invaühingu eesmärgiks on koondada Viimsi vallas elavaid erivajadustega lapsi ja nende vanemaid.
Ühingu loomisest alates on ühingut juhtinud Jana Skripnikov. Aktiivsus ja järjekindlus puuetega laste õiguste eest seismisel on põhjused, miks ta lapsevanemate poolt ka teiseks ametiajaks juhatuse esimeheks valiti.
Olles ise väga raske puudega lapse ema, käies tööl ja õppides, leidis Jana endas jõudu ja tahtmist parandada Viimsi erivajadustega laste olukorda, tuues neid ja nende vanemaid kodust välja, olgu see siis rehabilitatsioonilaager või mõni muu ühine ettevõtmine.
Ühised ettevõtmised on ühendanud paljusid peresid ja seetõttu on ka vanematel muresid kergem kanda ja jagada, lastel aga tore koos olla. Tänu invaühingu üritustele on ka valla elanikud saanud teada erivajadustega lastest, nende peredest ja probleemidest. Oluline on, et meie lapsi märgatakse ja ollakse teadlikud nende vajadustest. Paljudel üritustel on nii tava-kui erivajadustega laste pered olnud koos ja meie lapsed on saanud palju toetajaid ja sõpru. Jana abiga on invaühingu lapsed käinud kolm aastat Krimmis Delfiiniteraapias.
Jana aktiivsel eestvedamisel on korraldatud mitmeid heategevuslikke kontserte erivajadustega laste toetuseks. Oma kaasahaarava energia ja positiivsusega suudab Jana panna väga erinevate taustade ja võimetega inimesed koos ühiste eesmärkide nimel töötama. Jana pühendumist näitab kindlasti see, et ta leidis endas jõudu jätkata tööd Viimsi Invaühingu juhatuse esimehena ka pärast poja kaotust raskele haigusele.
Jana Skripnikov teeb seda tänuväärset tööd Viimsi erivajadustega laste toetuseks vabatahtlikuna, mingit tasu, peale vanemate tänulikkuse, saamata.
Töötades Viimsi Kooli psühholoogina püüab Jana aidata iga päev ka teisi lapsi ja nende peresid, ta märkab, kui lapsel on mingi mure ja püüab leida lahendusi.
Igapäevaelus on Jana abivalmis, mõistev ja hea kaaslane, kellele võib alati raskel hetkel toetuda ja loota.
2009.aasta veebruaris autasustas Viimsi vald Janat „Viimsi Vaala“ autasuga, märkides ära tema tööd Valla erivajadustega laste ja nende peredega.
Heategijaid tänatakse 3. juunil toimuval tänuüritusel.Pilt