HPIN-i üldkogu nr. 2 toimub 19,05.2016 k.17.30 Tallinnas, Toompuiestee 10 (EPIK majas).
Päevakord:
1. HPIN-i juhatuse määramine
2. Tegevused 2016.a. lõpuni
3. Uue arengukava koostamise töögrupi moodustamine
KÕIKIDE LIIKMESÜHINGUTE ESINDAJATE KOHALOLEK ON ÄÄRMISELT OLULINE!!!
Delegeeritud esindajate puhul on kindlasti vajalik kirjalik volitus.
Palun sellega arvestada! Üldkoosolekul osalemise kohta ootan teavet hiljemalt 13. maini k.a. (reedel).
Päikest kõigile!