P9180773MTÜ Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda soovib seada nominendiks meie juhatuse esimehe
Rein Suppi, kelle panust puuetega inimeste elukvaliteedi parandamisel ja säilitamisel peame oluliseks.Rein Suppi on sündinud 04.märtsil 1955. Ta on hariduselt kehalise kasvatuse õpetaja, sporditreener. Ta on Harjumaa Diabeetikute Seltsi asutajaliige ja juhatuse esimees, Eesti Diabeediliidus – Juhatuse liige, ekspertkomisjoni liige, ajakirja kolleegiumi liige.
Rein Suppi hetkel töötab Harju Spordiliidus Jõud ning on Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi esimees.
Siit järgneb Rein Suppi märkimisväärne panus nii spordis kui kultuuris läbi aastate:
Ta on olnud:
EPI Koda – juhatuse liige 1998-2006
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja juhatuse liige
Harjumaa Omavalitsuste Liidu kultuuri- ja spordikomisjoni liige
Harju Maavalitsuses kultuuri- ja spordiosakonna peaspetsialist
Harju maakonna laulu- ja tantsupeo komisjonis 2009.a.
2008. aasta spordiliidu spordipreemia “Meie teejuht, meie õpetaja” ehk elutöö preemia pälvis Rein Suppi kui maakonna spordielu eestvedaja. Tema on välja töötanud maakonna spordisüsteemi ning Harjumaa Spordiliidu kaudu tõuganud spordielu arengut.
Korraldanud Harju maakondlikke spordivõistlusi ja –üritusi
On kuulunud Harjumaa Tervisenõukogusse 2005.a.
Eesti kodanikuühiskonna arengu komisjoni liige 2003.a.
On aidanud koostada dokumenti „Harjumaa Arengustrateegia aastani 2025“
Korraldanud ja juhatanud üle 12 aastat Harjumaa PIN tervise- ja spordipäevi puuetega inimestele – idee autor!
Ulvi Tammer , EDA (Eesti Diabeedi Liit) President iseloomustab: „Teame Reinu kui suurepärast, tasakaalukat, suure töövõimega ning ääretult kohusetundlikku inimest. Eesti Diabeediliidus on tava, et kui on vaja tsiteerida “klassikuid”, siis selleks sobivad suurepäraselt Reinu väljaütlemised“.
Rein on märkimisväärne mitte ainult oma töödes, vaid ka isiksusena. Harjumaa PIN juhatuse liikmed ja tegevjuht hindavad temas ausust, abivalmidust ja huumorimeelt. Rein on Nõukoja tarkvara ning moraalne teejuht, tänu temale on paljud ideed jõudnud praktikasse.