AVATAUD INFOPÄEV 24.09, kell  13.00 KEILA SOTSIAALKESKUSE SAALIS.
Teenust tutvustab ja küsimustele vastab sotsiaalkindlustuameti nõunik ROMAN GUSSJEV.
Kaitstud töökoht on vastavalt teenusesaaja vajadustele spetsiaalselt kohandatud töökoht, kus on tagatud kliendile vajalikul määral töötamise juhendamine ja psühhosotsiaalne tugi.
Pikaajalise kaitstud töö teenus on mõeldud inimestele, kelle töövõimetusprotsent on 80- 100% ning kelle töövõimetuse on tinginud üks alljärnevatest põhjustest: Raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire,   liitpuue, nägemispuue või kes  on läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse.
Eesmärk on pakkuda erivajadustega isikutele töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud töö tingimustes ning tuge suundumisel avatud tööturule.