KONVERENTS
Kuulmispuudega inimene kuuljate keskkonnas
Tallinnas, 20. mail 2011
Rävala puiestee 3 Radissoni hotelli II korruse konverentsisaalis
Konverentsil antakse ülevaade kuulmiskahjustustega inimeste olukorrast ja nende toimetulekust, kuulmispuudega inimeste organisatsioonide tegevusest, koostööst puuetega inimeste organisatsioonidega ja omavalitsustega. Teadvustatakse kuulmisprobleeme ja pakutakse võimalikke lahendusi.
Ajakava
12.00 Osavõtjate saabumine ja registreerimine. Tervituskohvi
12.30 Konverentsi avamine, Kalev Aedma, Harju Maavalitsuse peaspetsialist
12.45 Miks inimeste kuulmine halveneb? Kuulmiskahjustuste ravist ja profülaktikast
dr Maie Vahisalu, Töötervishoiuarst-otorinolarüngoloog
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kutsehaiguste- ja Töötervishoiukeskus
13.00 Rehabilitatsiooniteenused kuulmispuuetega inimestele
Rehabilitatsiooniasutused, mis tegelevad kuulmispuuetega inimestega
13.15 Kurtide Liit- kurtide aktuaalsed probleemid
Tiit Papp- Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees
13.30 Pimekurtide Tugiliit- pimekurtide probleemid tänapäeva ühiskonnas
Raissa Keskküla- Eesti Pimekurtide Tugiliidu tegevjuht
13.45 Kuulmispuuetega Lastevanemate Liit- probleemid
Piret Põllu- EKLVL tegevjuht
14.00 Eesti Tinnituse ja Meniere´i Ühing – tegevus ja eesmärgid
Heinar Kudevita, ühingu esimees
14.15 Kohvipaus
14.30 Kuulmispuudega inimene kuuljate keskkonnas
Uno Taimla- Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse liige
14.45 10 aastat vaegkuuljate ühingu tegevust Tallinnas ja Harjumaal
Külliki Bode, Uno Taimla – Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu juhatus
15.00 Koostööst Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühinguga
Esindaja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist
Esindaja Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukojast
Esindaja Tallinnaa Puuetega Inimeste Kojast
15.15 Tähtpäevalised sõnavõtud, konverentsi kokkuvõte
16.00 Suupistelaud
Konverents on pühendatud Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu kümneaastasele tegevusele. Kuulmiskeskused esitlevad abivahendeid, võimalik saada kuulmisnõustamist ja infomaterjale. Olemas viipekeele tõlge.
Konverentsil osalemine on tasuta.
Registreerimine kuni 18.maini telefonidel 6 616 394, 53 478 422 või e-mailil vaegkuuljad@hot.ee
Läbiviijad: Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing ja Eesti Vaegkuuljate Liit
Konverentsi toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital