Märtsikuus toimunud läbirääkimiste tulemusena THKÜ esindaja Maret Õun`aga sai kinnitust otsus, et Harjumaa PIN`i katusorganisatsiooniga liitumine on hea alus koostööks maakondlikus võrgustikus. Nõukojal on heameel tervitada oma sõbralikus keskkonnas uut liiget ning soovib, et koostöö THKÜhinguga saab olema asjalik, meeldiv ja tulemusrikas.
Juba 1. aprillil nägime Maret Õun`a positsioneerimas oma kohal võrgustikus ja panustamas puuetega inimeste arendustöösse koostöös teiste organisatsioonidega. Nimelt toimus ümarlaud Päästeameti ja kurtide ja vaegkuuljate esindajate vahel ning pandi nurgakivi välja arendamaks SMS 112 süsteemi Eestis. Täname ja õnnitleme meie uut liiget!