MTÜ Eesti Naiste Koostöökett kuulutab välja konkursi Teenäitaja 2015 tähtajaga 10. veebruar 2016.
Head ENKK liikmed, koostööpartnerid ja sõbrad, MTÜ ENKK kutsub teid esitama kandidaate järjekordsele konkursile „Teenäitaja 2015”.
Eesti Naiste Koostöökett on asutanud aunimetuse Teenäitaja, mille eesmärgiks on:

  • väärtustada eetikat
  • parandada poliitilist kliimat
  • mõjutada suhtlemis- ja poliitilist kultuuri
  • kaitsta isiku õigusi ja –vabadusi
  • viia ellu meeste ja naiste võrdõiguslikkust

Teenäitajaks võib olla avaliku elu tegelane (-d) (poliitik, loovinimene, haritlane, arvamusliider, ettevõtja, ajakirjanik vms), kes oma tegevuse (algatuste, esinemiste, analüüsi, seisukoha võttudega jne) on mõjutanud Eesti ühiskonna eetilisi väärtushinnanguid, arendanud euroopalikku poliitilist kultuuri, edendanud võrdõiguslikkust, lahendanud ühiskonda ahistavaid kriise või vastuolusid vms.
Kandidaate saavad esitada asutused, organisatsioonid, vabaühendused, ühingud, seltsid jm.
Kandidaatide esitamise tingimuseks on, et kandidaat ei kuulu teda esitanud organisatsiooni liikmete hulka (erakond ei saa esitada oma erakonna liiget, asutus ei saa esitada oma töötajat jne).
Kirjalikult esitatud kandidaatide hulgast teeb valiku ENKK juhatus. Valituks osutub kõige enam hääli saanud kandidaat.
Teenäitaja aunimetuse on pälvinud Ülle Madise, Tiina Kangro, Airi Värnik, Ene Hion, Marina Kaljurand, Siiri Oviir, Külli Vollmer, Viive Rosenberg, Ülle Aaskivi, Silvi Ojamuru, Ülle-Marike Papp, Astrid Kannel.
Ankeet peab sisaldama lühikest ülevaadet kandidaadi saavutuste kohta 2015. aastal. Palume ära märkida kandidaadi nimi(-d), kontaktandmed, tegevusala ja tiitlid. Palume lisada ka info kandidaadi esitaja kohta.
Kirjalikke ettepanekuid „Teenäitaja 2015“ kandidaatide kohta ootame kuni 10. veebruarini aadressil: maret.priske@gmail.com
Teenäitaja 2015 kuulutatakse välja 19.veebruaril 2016 kell 12.00 Kalevipoja saalis Toompeal.
Juhatuse eesistuja Eesti Naisliit
MTÜ Eesti Naiste Koostöökett