Head HPIN-i ühingute juhid!
Pean Teile edastama väga olulise teadande. Meist mitte olenevalt ja sõltuvalt organisatsioonilis-tehnilistest põhjustest on muutunud HPIN-i Keila Tervisekeskuses toimuv tervisepäeva kuupäev. Keila Tervisekeskus ei saa meile võimaldada hoone kasutust 22. märtsil. TERVISEPÄEV TOIMUB SAMAS KOHAS, e :KEILA TERVISEKESKUSES   15.märtsil k.11-14. Palun koheselt teavitada muudatusest ühingute liikmeid. Vabandame ja loodame mõistvat suhtumist. Osalejate nimekirju ootame jätkuvalt 7. märtsiks.
Head soovides,
Elena Kalbus