Korraldajad: Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda ja Eesti Puuetega Inimeste Koda.
Toimumisaeg:

 1. september 2016 kella 10:30 – 14:45

Asukoht:
Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12 b, Maardu
Päevakava:

 • 10:15 – 10:30 Kogunemine
 • 10:30 Avasõnad

Anneli Habicht – Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht,
Elena Kalbus – Harjumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht,
Maarja Linnus – Maardu Invaühingu eestseisja

 • 10:40 -11:20 Toetatud töö ja igapäevaelu toetamise teenus „MTÜ Töötahe“ näitel
  Kaja Annion – Keila Sotsiaalkeskuse tegevusjuhendaja
 • 11:20 – 11:40 Toetatud tööst ja igapäevaelu toetamise teenusest Soomes ja Saksamaal Maardu Invaühingu tutvumisreiside kogemuste põhjal
  Maarja Linnus Maardu Invaühingu eestseisja
 • 11:40 – 12:40 Riiklikud ja kohalike omavalitsuste sotsiaalteenused ja -toetused puuetega inimestele

Arne Kailas – Sotsiaalministeeriumi töövõimepoliitika juht,
Sabina Trankmann – Sotsiaalministeeriumi peaspetsialist

 • 12:40 – 13:10 Kohvipaus
 • 13:10 – 14:30 Töövõimereform – töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja tingimused, kaitstud töö
  Siim Sarapuu – Eesti Töötukassa Tallinna ja Harjumaa osakonnajuhataja
 • 14:30 – 14:45 Päeva kokkuvõte

* Infopäeval on tõlge vene keelde
Lisainfo:

 • Kirke-Anneli Kuld
 • EPIKoda
 • Tel: 661 6614
 • e-post: kirke.kuld@epikoda.ee