Muutunud on väljasõidu ajad.
Väljasõit Sauelt kell 9.30 (Saue Kaubakeskuse eest) ja Tallinnast kell 10 (Toompuiestee 10 maja eest).
Narva-Jõesuust tagasi sõidame esialgselt plaanitud ajal, e. kell 11.