Tallinna Erateeninduskool viib projekti “Tegus algus!” raames läbi Harju- ja Raplamaa noortele töötutele koolitusi järgmistel õppekavadel: kokk, pagar-kondiiter, müüja- klienditeenindaja, toitlustustöö korraldus. Õppekeeleks on nii eesti kui vene keel. Projektis osalejatele makstakse stipendiumit ja vajadusel kompenseeritakse sõidukulud.

Projektis osalemise tingimused:

  • kandideerija peab olema töötu staatuses (ka registreerimata töötu)
  • vanus 16 – 29 aastat
  • omama kas põhi-, gümnaasiumi või kutseharidust (ka keskhariduse baasil)
  • valmisolek ja motiveeritus õpinguteks ja tööle asumiseks ühel ülalmainitutest erialadest

Projektis osalejatele pakutakse keskmiselt 6 kuu vältel individuaalset nõustamist, sh karjäärinõustamist. Projekti tegevuste hulka kuuluvad peaasjalikult erialakoolitused, mis sisaldab ka erialast keeleõpet. Projekti tegevuste hulka kuulub tööklubides toimuv õpe, kus arendatakse tööotsimise oskusi (Internet tööotsimise vahendina, CV ja motivatsioonikirja elektroonne koostamine).
Erialakoolituse läbinud osalejatel aidatakse leida praktikakoht ja toetatakse tööpraktika läbimisel. Tööpraktika võimaldab kinnistada õpitut ning omandada praktilisi oskusi ja töövõtteid. Peale õppekava (sh erialakoolituse ja tööpraktika) läbimist suunatakse osalejad kutseeksamile, sest kutsetunnistuse olemasolu annab eelise tööturul nii Eestis kui mujal Euroopas.

Lisainfot projekti kohta saab: liia.hokkanen@tetkool.ee (Liia Hokkanen, projektijuht) või telefonil 6481001/5121193
Võimalik registreeruda õppetööle nii elektrooniliselt kui ka isiklikult kohale tulles aadressil Sõle 3, Tallinnas.