23. augustil toimus Väike-Maarja Päästekooli territooriumil Põhja-Eesti Päästekeskuse ja Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja ühine õppepäev puuetega lastele ja nende peredele.
Päev algas teooriatunniga tuleohutuse, veeohutuse ja liiklusohutuse alal, lapsed said õppeväljakul turvaliselt tulekustuteid kasutada.
Päeva teises pooles toimusid praktilised tegevused- helistamine 112 liinile veeõnnetuse ja liiklusõnnetuse juhul.
Õppepäev oli osa HPIN Pilootprojektist “Puuetega inimeste päästmine hädaolukorras – ennetustööd Harjumaal”.
Eriline tänu Põhja-Eesti Päästekeskuse töötajatele, Kairi ja Aivar Kilp`ile ning Viimsi Invaühingu lastele.
Aitäh, et hoolite!