Tartu Ülikool korraldab kevadiste üliõpilaspäevade raames ümarlaua “Ligipääs kõrgharidusele – erivajadusega õppijad ülikoolis”.
Ümarlaual tutvustatakse erivajadusega õppijatele pakutavaid õppimisvõimalusi ja tugiteenuseid Tartu Ülikoolis ning kavandatavaid edasisi tegevusi. Ühise diskussiooni eesmärgiks on õppida paremini mõistma, mis on erivajadusega üliõpilaste suuremad takistused, väljakutsed seoses õppimisega ning kes saaks midagi ära teha nende takistuste vähendamiseks. Ümarlauale on oodatud osalema lisaks üliõpilastele endile kõik erivajadustega õppijatega seotud või teemal kaasa mõelda soovijad.
Ümarlauda juhib õppeosakonna juhataja Siret Rutiku. Oma kogemusi kirjeldavad arstiteaduskonna üliõpilane Hazar Gevorkjan ja õppejõud Ingrid Kalev.
Ümarlaud toimub eelregistreerimisega TÜ Botaanikaaia õppeklassis (Lai 38) 28. aprillil kell 16.00 – 17.30. Kaetud kohvilaud.
Osalemiseks registreeruda aadressil www.ut.ee/erivajadusegaoppija hiljemalt 25. aprilliks 2011.
Pärast ümarlauda toimub Botaanikaaias iga-aastane tudengipäevade heategevuskontsert algusega kell 18.00. Heategevuskontserdiga toetatakse erivajadustega üliõpilaste õpinguid.
Lisainfo Liana Martin´ilt: e-post liana.martin@ut.ee, tel 737 5627 .