Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja tunnustamise kord

  1. Üldosa

1.1.Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja (edaspidi HPIN) tunnustamise kord reguleerib tunnustamise kategooriaid ning kandidaatide esitamist ja valikut.
1.2. Puuetega inimeste valdkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone, silmapaistvamaid ja olulisemaid tegevusi ning algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

2.1. Tunnustamise kategooriad
           2.1 Tunnustamise kategooriad on järgmised:
–     Aasta persoon
–     Aasta ühing
–     Aasta toetaja
–     Aasta korraldaja
–     Aasta koolitaja
–     Aasta sündmus
–     Pikaajaline panus valdkonna arengusse
2.2 Tunnustamise võimalused on tänukirjad, meened ja rahaline preemia.
 

  1. Kandidaatide esitamine

             3.1. Ettepanekuid tunnustamiseks on õigus teha kõigil juriidilistel ja füüsilistel     isikutel.
3.2 Kandidaatide tunnustamiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus HPIN-i üksikisikute, ühingute või koostööpartnerite kohta ja saata taotlus e-postil harjupin@gmail.com
3.3 Kandidaatide esitamiseks kuulutatakse välja konkurss, mis kuulutatakse välja iga aasta 1. oktoobril.
3.4. Kandidaatide esitamise lõpptähtaeg on 1. november.
 

  1. Kandidaatide hindamine ja valik

             4.1. Kandidaate hindab ja otsustab HPIN-i juhatus, samuti on juhatusel õigus moodustada komisjon kandidaatide hindamiseks.
 

  1. Teavitamine

             5.1. Tunnustamise kord avaldatakse HPIN-i kodulehel.
5.2. Kuu aega enne kandidaatide esitamise tähtaega avaldatakse vastav teade HPIN-i kodulehel   www.harjupin.ee ja informeeritakse osapooli infolistide kaudu.
5.3. Lõplikust valikust teavitatakse tunnustuse saajaid kaks nädalat enne tunnustusürituse toimumist.
5.4. Tunnustatavate nimekiri avalikustatakse toimuval tänuüritusel ja HPIN-i kodulehel.

  1. Rakendamine

               6.1. Käesolev kord jõustub HPIN-i juhatuse otsusega 23.09.2014.a.