Erivajaduste Inimeste Toetusühing Tugiliisu (EIT Tugiliisu) osaleb rahvusvahelises projektis „Art for all“, mille eesmärk on võimaldada intellektipuudega inimestele võrdne ligipääs kunstiharidusele ning kunsti ja kultuuri avalikule turule.  Eesti Kunstimuuseumis (EKM) läbiviidav näitus haakub kaasatud ühiskonna mudeliga, kus kunsti eksponeerimine ei ole privileeg, vaid avatud võimalus kõigile.
Rahvusvaheline rändnäitus „Silmast silma“ viiakse läbi seitsmes riigis: Austrias, Belgias, Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias ja Hollandis. Intellektipuudega ga inimeste poolt loodud kunstiteosed keskenduvad portreedele.  „Silmast silma“ näitus ei fokuseeri autorite erivajadusi, vaid loob otsekohese kontakti vaataja ja kunstniku vahel.
Olete oodatud näituse pidulikule avamisele 21.august (neljapäev), kell
16.00 KUMU fuajee.
MTÜ Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu