Väidan julgelt, et Harjumaal on sportliku hingega ja tervist hoidvad erivajadustega inimesed. Selle tõestuseks kogunes käesoleval aastal 21. Märtsil Keila Spordikeskusesse ligi 220 puudega inimest Harjumaa puuetega inimeste ühingutest. Kohal oli 12 ühingu esindajad, nende seas ka noorukeid ja lapsi.
Kevadine Tervise- ja spordipäev oli järjekorra numbriga 12., ja selle numbriga koos tõuseb aasta-aastalt ka meie osalejate arv ning positiivse tagasisideme hulk. Keila Spordikeskus pakkus Harjumaa puudega inimestele võimalust saalitreeningutest, ujula kasutamiseks, veisaeroobikaks, jõusaali kasutamiseks. Kohapeal pakkusime osalejatele vererõhu ja -suhkru mõõtmist ning väike vahepala toidu näol kulus peale sportimist igale inimesele ära.
Meeneid jagati kõikidele osavõtjatele ning kolm tublimat ühingut said eriauhinna koos tänukirjaga.
Miks siis ikkagi on Harjumaal spordiüritused saanud niivõrd suure populaarsuse osaliseks? Eks ikka seetõttu, et meie eestvedajad ise austavad ning armastavad kehalist liikumist, tervisedendust oma lähikonnas ning üritavad kaasata ka puudega inimesi. Nagu näha, ei olegi see nii raske ülesanne, kuna valmidus puudega inimeste seas end spordile ja tervisele pühendada on küpsenud ja kannab vilja ligi 10 aastat juba. Suured tänud Kevadise ürituse kordaminemise eest kõikidele Harjumaa PIN ühingutele ja nende eestvedajatele!
Kohtume Suvisel terviseüritusel!
Kairi Tozen-Pütsepp
HPIN tegevjuht