Harjumaa PIN korraldab kauaoodatud ja võrgustiku sees nõutavaks saanud projektikoolituse.
27. märtsil kell 10 – 16
2. aprillil kell 10 – 16
Toompuiestee 10, Tallinn, suures saalis
Koolitaja: Oü Projektiekspert, Hr. Jaan Urvet
Sihtgrupp: erivajadustega inimesed Harjumaal
Eesmärk
Anda osalejaile põhjalikke teadmisi
_ projektitööst;
_ projektijuhtimisest;
_ strateegilisest planeerimisest;
_ projekti praktilisest koostamisest ja vormistamisest, et võimaldada kompetentside
igakülgset arengut projektide kirjutamiseks ja elluviimiseks;
_ projekti aruandlusest.
Peamised teemad
1. Projekti juhtimine
2. Organisatsioon ja projekt
3. Projektide taotlusvormid, lisad
4. Projektide esitamine rahastajatele
5. Vigade pingerida
6. Nipid, soovitused vormistamisel, müüdid
7. Sponsorluse taotlemine erasektorist ja fundraising
8. Projektipõhine mõtteviis
9. Projektimeeskonna moodustamise põhimõtted
10. Projekti struktuur ja eesmärk
11. Sihtgrupid ja kasusaajad
12. Projektide tegevused
13. Projektide sisendid ja väljundid
14. Eelarve koostamine ja nüansid
15. Koostöö fondidega
16. Fondide tutvustus, prioriteedid ja taotlusvormid
17. Euroopa Liidu struktuurifondide tutvustus, tähtajad, erisused ja taotlusvormid. Aruandlus.
18. Projektide analüüs ja tagasiside (kursuslaste kodutööd)
19. Arengukavade ja strateegiate koostamine
20. Avalikud suhted ja koostöö meediaga
Kõigil osalejatel on võimalik esitada senini ideetasandil olnud projekt paberil, saada tagasiside ning hiljem reaalselt kasutada rahaliste vahendite leidmisel.
Koolitus sisalab materjale, lõunasööki.
Palume registreerida kuni 23. märts aadressil kairito@hot.ee või tel. 566 49571.