Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda korraldab puuetega inimeste ja pääste ühise pilootprojekti ja õppefilmi tutvustamise
20. veebruaril kell 11.00 – 14.00 Toompuiestee 10 suures saalis (Eesti Puuetega Inimeste Koda)
Õppefilm on valminud pilootprojektist „Puuetega inimeste päästmine hädaolukorras-ennetustööd Harjumaal”
Päevakava:
* 11.00-11.15 Tervituskohv
* 11.15-11.45 Avakõne, Pilootprojekti tutvustus
Kairi Tozen-Pütsepp, Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja tegevjuht
* 11.45-12.30 Puuetega inimeste päästealase õppefilmi esilinastus
* 12.30-13.00 Puuetega inimesed ja päästeala
Kairi Kilp – Põhja-Eesti Päästekeskuse Ennetustöö büroo juhtivspetsialist
* 13.00-13.30 Puuetega inimeste päästmise eripärad
Aivar Kilp – Põhja-Eesti Päästekeskuse Koolitusbüroo juhtivspetsialist
Priit Paju – Põhja-Eesti Päästekeskuse Koolitusbüroo juhtivspetsialist
* 13.30-14.00 Sõnavõtud, lõppsõna
Heiki Lumilaid õppepäeval osalenu
Osavõtt vaid kutsetega ning eelregistreerimisel
hiljemalt 16. veebruariks meilitsi: kairito@hot.ee