HPIN ÜLDKOGU TOIMUB 3.05.-5-05.24
HESTIA HOTEL HAAPSALU SPA
Sadama 9/11, HAAPSALU

Üldkogu koosolek toimub hotelli seminariruumis 4.05.24 k. 11-14
Igast ühingust ootame koosolekule vähemalt 1 hääleõiguslikku liiget, vastavalt seminariruumi suurusele, ka teisi ühingute liikmeid
Üldkogu koosoleku päevakord:
1.Majandusaasta 2023 aruande tutvustus ja kinnitamine
Lea Türkson, Elena Kalbus
2.Ülevaade toimunud sündmustest(Sõbrapäeva disko Maardus jm)
Indrek Matla, Elena Kalbus
3.Jõelähtme Erivajadustega Inimeste Koja tutvustus
Jevgeni Gorlevski
4.Esilekerkinud küsimused
Kell 12.30 kohvipaus kõigile

Peale kohvipausi esitleb Ene Oga(Eesti Tinnituse ja Menierei ühing) meile teemat: MIS PEITUB SISEKÕRVAS?