12. aprillil 2024 toimus HPINi juhatuse ja Jõelähtme valla juhtide kohtumine. Tutvustati valla sotsiaaltööga seonduvat ja arutati uue, äsja loodud MTÜ Jõelähtme Erivajadustega Inimeste Koja vajalikkust.

Jõelähtme Erivajadustega Inimeste Koja juhatuse liige Jevgeni Gorlevski tutvustas ühingu lähituleviku tegevust. Kohtumisel jäi kõlama mõte – oluline on samasuunaline koostöö uue MTÜ ja valla sotsiaaltöötajatega. Paika pandi ka esmavajalikud tegevused ning eesmärgid. Ikka selleks, et “sündinud maimukesel” kulgeksid esimesed sammud kindlate tugede najal õigesse suunda. Edu ja kordaminekuid HPINi uuele ühingule!