aDSC_038325. augustil k.a. olid liikumispuudega inimeste päästeõppused Väike-Maarjas kahtlemata käesoleva aasta tippsündmus nii Nõukoja tegevuses kui ka Harjumaa puudega inimestele endile.
Augustis toimunud õppepäev näitas taas kord, et koostöö ja järjekindlus viib soovitud sihile. Liikumispuudega inimesed ning päästjad olid koos õppetandril, kus ekspertideks oldi vaid teineteisele. Erinevad simulatsioonid päriselust – uppumine järves, autoavarii maanteel, põlev õlipann koduköögis – aitasid liikumispuudega inimestel paremini mõista nende tegelikku piiratust ja ka tunnetust, mida on võimalik ja mida mitte. Kes siis veel kui mitte puudega inimesed ise suudavad edasi anda kogemust, mis aitaks tavainimesel mõista suutmatust end ise aidata hädaolukorras nii, nagu seda saaks teha ehk terve kehaga inimene.
Samuti mitte vähem tähtis on teadmine, et meie tublid päästjad said asendamatu kogemuse võrra rikkamaks töötades ühise asja nimel – päästa erivajadusega inimest ohuolukorras.
Tsiteerides Heiki Lumilaid`u, kes osales autoavarii simulatsioonis:“See õppus annab võimaluse mõlemale poolele täiendada oma oskusi säilitamaks meie elusid õnnetuse korral“. Heiki osales ka eelmisel aastal Jänedal meie Pilootprojektis „Puuetega inimeste päästmine hädaolukorras – ennetustööd Harjumaal“, kust koorusid välja need esmased ja hädavajalikud nüansid, mille pärast teha jätkuprojekte pääste vallas erinevatele puudeliikidele.
2010. aastal planeerib Harjumaa PIN koostöös Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühinguga läbida samalaadne õppepäev vagkuuljatele ja kurtidele.
Mina kui tegevjuht tänan Nõukoja poolt südamest Põhja-Eesti Päästekeskust, Väike-Maarja Päästekooli, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liitu ja Eesti Tervisedenduse Ühingut.
Erilised tänud saadan teele Põhja-Eesti Päästekeskusesse – Kairi ja Aivar Kilp`ile, Dagi Dorbek`ile ja tublidele päästjatele, samuti Auli Lõoke`sele ja Ida-Harju Invaühingu liikmetele.
Austusega,
Kairi Tozen-Pütsepp