Põhja-Eesti Päästekeskuse ja Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja ühised õppepäevad.
Toimumiskoht: Väike-Maarja Päästekooli territoorium.
Päevakava
I osa- teooria + praktika
10.00 Saabumine
10.45 Teooria (lähtuvalt praktilistest harjutustest)
12.00 Tervise Abi OÜ evakuatsioonivahendite tutvustus
12.45 Õppeväljakul tulekustutite kasutamine
13.15 Kerge lõuna platsil
II osa – praktika
14.0 Helistamine 112, pinnaltpääste
III osa – praktika
15.15 Helistamine 112, autoõnnetuse simulatsioon
17.15 Õhtusöök Georgi Pubis
18.00 Lõpetamine
Vastutajad:
Teooria – Kairi Kilp, PEPK Ennetustöö büroo
Praktilised harjutused – Aivar Kilp, PEPK Koolitusbüroo
Kaasatud – Galina Ozdoba, PEPK Ennetustöö büroo, jt
Puuetega inimesed – Kairi-Tozen Pütsepp, HPIN