Edastan info projekti kohta, mille eesmärk on toetada ja arendada loovkasvatust erivajadustega laste- ja noorte hulgas.
Tegemist on rahvusvahelise koostööga, st kaasatakse lapsi kolmest erinevast linnast; Tallinnast, Peterburist ja Helsinkist.
Käesoleva kirja edastamise eesmärk on leida Eestis koostööpartnerit, seega palun kirja saajatel levitada antud infot ka oma võrgustikus.
Projekti tulemiks on erinevate maade laste loovust kajastav näitus. Projekti sihtgrupiks on lapsed ja noored vanuses 12-16 eluaastat, nende pereliikmed ja õpetajad. Esimene kohtumine ja konkreetsete tegevuste planeerimine toimub Oktoobris 2015.
Täiendavat küsimuste ja huvi korral palun võtta ühendust otse Daria Akhutinaga, kelle kontaktid leiate manuses olevast kirjast.
Põhjalik info on inglise keelsena esitatud manuses.