Otsime oma meeskonda pühendunud ja asjatundlikke JUHTUMIKORRALDAJAID.
Juhtumikorraldajana nõustad Sa erivajadustega inimeste tööotsinguid. Selgitad välja töötamist soodustavad ja takistavad asjaolud ning aitad kliendil töö leidmiseks jõukohaseid eesmärke püstitada. Hindad teenuste vajadust ning tagad kliendile vajaliku abi osutamise. Inimese aitamiseks suhtled aktiivselt tema tugivõrgustikuga ning teed
koostööd kohalike omavalitsuste, teenuseosutajate ja tööandjatega. Alates juulist 2016 viid läbi intervjuusid töövõime hindamise taotluse täitmiseks.
Värbame juhtumikorraldajaid igasse Eesti maakonda.
Kuulutus PDF’ina.