Naiseks olemise võlu ja valu
Psühhodraama tutvustav kursus
Meil kõigil on oma rollid – või puuduvad mõned neist sootuks – naine, ema, tütar, abikaasa, töötaja, hoolitseja, andja, võtja.Psühhodraamas saame vaadelda oma rolle, neid läbi mängida ja sellest õppida, omandada uusi ja hüljata vanu rolle. Saame teada, miks me komistame ikka ja jälle samasuguse inimese otsa, kuigi oleme otsustanud seda mitte teha. Miks meie tegemised ikka ja jälle takerduvad. Miks me mõnele inimesele ei suuda kunagi ennast selgeks teha. Miks mõne inimesega suheldes tunneme end alati kaotajana.
Sellest, kui palju on meil rolle ja kui mitmekesised need on, sõltub meie rahulolu oma eluga ja toimetulekuvõime. Meie õnn.
Vaatleme praktilises tegevuses:
• naise arhetüüpe
• rolle peres
• emaks olemist
• konflikte ja nende lahendusi
• süütundeid kui arengu pidurdajaid
• enda sisemist loovust.
Kursuse läbinu mõistab paremini ennast ja oma lähedasi ning suudab taas korduvates olukordades uut mood, endale tulemuslikumalt käituda.
Kursus toimub kord kuus vähemalt aasta jooksul. Grupi suurus on umbes 12 inimest, koos käivad samad inimesed kogu kursuse jooksul, et olla üksteisele toeks.
Esimene kokkusaamine on tutvustav, igaüks saab otsustada, kas see talle sobib.
Kokkusaamine on laupäeval, 27. märtsil k.a. kl 10 – 16 Tallinnas, Toompuiestee 10 (Eesti Puuetega Inimeste Koja ruumides).
Esimese korra maksumus on 300 krooni.
Palun andke oma osalusest teada võimalikult kiiresti: penelopekeskus ät gmail.com;
tel 5162035
www.penelope.ee
Annika Metsar, psühholoog ja psühhodraama lavastaja