Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Puudega inimeste aktiviseerimine e-õppe
teel” raames korraldab THINK Eesti tasuta raamatupidamise e-koolituse
Merit Aktiva baasil.
Koolitusel osalejateks ootame mittetöötavaid puuetega inimesi, vanuses
18-63. Meriti raamatupidamisprogramm on kasutusel Eesti Puuetega
Inimeste Koja organisatsioonides, seega on eriti oodatud koolitusel osalema
inimesed, kes sooviksid oma ühingu raamatupidamist ise tegema hakata.
Samuti on teretulnud kursusele inimesed, kes soovivad leida tööd
raamatupidajana THINK töö-ja koolituskeskuses. E-kursus kestab
6.aprillist mai keskpaigani.
Koolitusele registreerimiseks palun saata e-mail osalemissooviga
aadressile kylliki@think.ee