26.05.2011 toimus Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekoolis, Väike-Maarjas, päästespetsialistide (meeskonnavanemad) koolitamine teemal „Puuetega inimeste eripärad ning nende päästmine“.
Päev koosnes teooriast ja praktilisest harjutusest. Räägiti puuetega inimeste ohutust reguleerivast õigusruumist, eripäradest puuetega inimeste päästmisel, abivahenditest. Päev lõppes praktilise nööripääste harjutusega.
Osales 24 õpilast, Põhja-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo juhtivspetsialist Kairi Kilp, Põhja-Eesti Päästekeskuse koolitusbüroo peaspetsialist Aivar Kilp ning praktilisi harjutusi aitas läbi viia SKA Päästekolledži Päästekooli päästetööde õppetooli juhataja Heiki Soodla.
Eelnev info on väga oluline puuetega inimeste õiguste eest seismisel Eesti Vabariigis.
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda koos Põhja-Eesti Päästekeskusega on juba 3 aastat seisnud selle eest, et läbi Pilootprojekti “Puuetega Inimeste Päästmine Hädaolukorras-ennetustööd Harjumaal” on suunad ja tegevused liikunud niivõrd kaugele, et tublid Päästekooli eestseisjad on hoolinud teemast ning võtnud päästjate koolitamise puuetega inimeste valdkonnas enda südameasjaks.
Suured tänud südamest ka Harjumaal elavale aktiivsele Heiki Lumilaid`ile, kes juba aastaid osaleb vabatahtlikuna taolistes päästealastes koolitustes.
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda on toetanud päästealaseid õppepäevi ja koolitusi juba aastaid ning tänab südamest oma koostööpartnereid, lootes edaspidisele tõhusale ühistööle.