Eesti Reumaliit on valitud ellu viima luu- ja liigesehaiguste teabepäevi.
Eesti Reumaliit korraldab Eesti erinevates maakondades 36 teabepäeva. Oodatud on vähemalt 1000 huvilist.
Teabepäevad toimuvad kahel erineval teemal:
1. Enamlevinud põletikulised luu- ja liigesehaigused – reumatoidartriit ja spondüliit. Nende ravi ja taastusravi. Järjekordne teabepäev toimub Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas, Lille 8 Rakvere algusega kell 14.00.
2. Kroonilise luu- ja liigesehaige tööturul püsimist ja ravi kättesaadavust puudutav seadusandlus, mille esimene teabepäev toimub 09.02.2011.a. Tartus Dorpati Konverntsikeskuses, Turu 2 Tartu algusega kell 14.00.
„Mul väga hea meel, et Eesti Reumaliit on saanud võimaluse korraldada nii olulise teemadega teabepäevi. Oluline on tõsta inimeste teadlikkust, et lisaks ravile ja koostööle oma arstiga saab inimene ka ise palju ära teha, et elamine oleks elamisväärt.“
Projekt viiakse ellu koostöös EV Sotsiaalministeeriumiga Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel „Inimressursi arendamise rakenduskava“ alusel prioriteetse suuna „Pikk ja kvalitatiivne tööelu“ raames. Projekti käigus viiakse ellu programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011“ tegevusi.
Osalemine on kõigile tasuta.
Eesti Reumaliidu eesmärgiks on pakkuda pikaajalistele haigetele, eelkõige luu- ja liigesehaigetele, teadmisi ja võimalusi oma haigusega paremaks toimetulekuks.
Eesti Reumaliit on reumaatiliste haiguste ühinguid ja reumahaigetega tegelevate isikute ühinguid vabatahtlikkuse alusel ühendav iseseisev, kasumit mittetaotlev ja avalikes huvides heategevuslikult tegutsev katuseorganisatsioon 13 liikmesühingule üle Eesti. Eesti Reumaliit on loodud 31.oktoobril 1991.a.
Täiendav info:
Ingrid Põldemaa
Juhatuse esinaine
Eesti Reumaliit
Mob 5556 7144
ingrid@reumaliit.ee
www.reumaliit.ee