Tuleohutusfilm “Teoreem tulest” ja veebileht kodutuleohutuks.ee tõlgiti
viipekeelde
Eesti kurtide liidu eestvedamisel tõlgiti viipekeelde päästeameti
tuleohutusfilm “Teoreem tulest” ja tuleohutusnõuandeid jagav veebileht
kodutuleohutuks.ee.
“Kurtidel on esimeseks keeleks viipekeel ja isegi kui film on
varustatud
eestikeelsete subtiitritega, ei ole selle sisu alati kuulmispuudega
inimesele täielikult arusaadav,” selgitab päästeameti ennetustöö
osakonna
juhataja Indrek Ints. “Viipekeelne tõlge tuleohutusteemalistel
materjalidel aitab oluliselt tõsta kurtide tuleohutusalast teadlikkust
ja
seeläbi ennetada õnnetusi,” lisab ta.
Film “Teoreem tulest” räägib tulekahju arenguskeemidest ja loogikast –
millal on võimalik tulekahju ise kustutada ning millisest hetkest
alates väljub tuli inimese kontrolli alt. Samuti seletatakse lahti
suitsuanduri tööpõhimõte ning spetsialistid annavad soovitusi tulekahju
korral käitumiseks.
Filmi DVD lisades õpetatakse veel esmaabi, tutvustatakse esmaseid
tulekustutusvahendeid ja jagatakse juhised evakuatsiooniks.
www.kodutuleohutuks.ee lehel saab erinevate tuleohutusnõu andvate
tekstide
juures viipekeelset selgitust vaadata klõpsates käte kujuga pildile.
Kui
spetsiaalselt kurtidele loodud veebiportaalid välja arvata, siis on
tegemist esimese veebiküljega Eestis, millele on viipekeelsed tõlked
juurde lisatud.
Eesti Kurtide Liidu projekti “Õnnetuste ennetamine eesti viipekeeles”
toetab päästeamet 3390 euroga, projekti kogumaksumus on 3773 eurot.
Kurtide liit korraldab viipekeelse materjali tutvustamiseks ka
koolituspäevi üle Eesti. Neist esimene on täna Tallinnas, Nõmme tee 2,
algusega kell 18.00.
Lisainformatsioon:
Reimo Raja
Päästeameti pressiesindaja
628 2062
566 19 659