Festivalile ootame kõiki üksikesinejaid ja taidluskollektiive , kus osalevad puudega inimesed.
Festivali kava pikkuseks on kollektiivile 20 – 30 min, üksikesinejatele kuni 10 min. Nimetatud aegadest palume kinni pidada ja austada teisi esinejaid. Festivali ajal on võimalik korraldada käsitööde või kunstiesemete näitust ja müüki, millest palume korraldajaid eelnevalt informeerida.
Festivali avamine 11. juunil kell 10.30. Viljandi Maagümnaasiumis.
Majutus soovijatele Männimäe Külalistemajas. Osalustasu toitlustuseks on 3 eurot toidukord inimese kohta, mis tuleb tasuda Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja a/a 10302007138003. EÜP hiljemalt 08. juuniks.k.a.
Festivalil osalemiseks esitada registreerimisleht 01. juuniks. k.a. Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukojale, Viljandi, Posti tn. 20. 71004 või e-mail: kimmel@hot.ee.
Esinemisajad ja muu vajaliku informatsiooni teatame kõigile meili teel hiljemalt 07.juuniks. k.a.
Kõik festivaliga seotud küsimused, soovid ja ettepanekud esitada festivali projektijuhile Urve Kimmelile, eelpoolmainitud meiliaadressil, või telefonidel: 56618546, 4333196.
Soovime kõigile osavõtjatele tegusaid kevadpäevi, toredaid kohtumisi ja loomingulisi võite kultuurifestivalil Viljandis.