7.11. kell 10.20 – 14.00 Erivajadustega inimestel suunatud avatud seminar „Kogemusnõustamise abil tööle“ Keila Muusikakooli saalis (Ehitajate tee 1, Keila).
10.00 – 10.25 Kogunemine
10.25 Avasõnad- Riina Sippol
10.25 – 10.55 Kogemusnõustamine- mis see on ?- Kristi Leps, Arengukeskus Avitus
11.00 – 11.30 Kogemusnõustamine tööhõiveteenusena – Tom Rüütel , Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit
11.30 – 12.10 Kogumusnõustajad psüühikahäirega inimeste toetajatena- Oliver Kukk ja Katrin Grünberg, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing
12.10 – 12.45 Kohvipaus
12.45 – 13.15 Jobpics metoodikast -Sirja Mäekivi, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus
13.15 – 13.40 Töökeskused tööhõivemaastikul – Kaja Annion, MTÜ Töötahe
13.40 – 14.00   Minu teekond avatud tööturule– Jaane Põldme, Keila Sotsiaalkeskus
Oodatud kõik huvilised!
Seminar korraldab Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoda.
Kogemusi jagavad nõustajad MTÜst Avitus, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidust, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsioni Ühingust ja Astanu Kutserehabilitatsioonikeskusest ja MTÜ-st Töötahe. Seminari korraldab Harju PIN.

Artikkel

Kogemusnõustamise abil tööle!

Eelolev 2016-s aasta toob kaasa uusi võimalusi tööealistele inimestele, kes oma tervisehäire tõttu on saanud töövõimetuse või puude. Aastaid on juba räägitud erivajadusega inimeste kaasamisest ühiskonda ja võrdsetest võimalustes ning paljus on ühiskond muutunud sõbralikumaks erivajaduste suhtes, kuid palju on ka kõlavaid sõnu, mis inimesi nende muredes ei aita. Soovides pakkuda inimestele tuge või abi läbi erinevate sotsiaalteenuste, on rõhk siiani olnud siiski inimese erivajadusel, puudel või takitustel, mis teda nn tervetest inimestest eraldab, mitte tema võimekusel, oskustel või varem omandatud väljaõppel.
Uus kavandatav töövõimereform peab tooma kaasa muutuse, mis väärtustab inimesi tema tugevuste ja potentsiaali järgi, mitte ei too esiplaanile erinevusi või puudusi. Töövõimehindamisel on rõhuasetus sellel, mida inimene suudab teha, millised on talle sobivad töötingimused ja milliseid tegevusi ei tohi teha. Töö leidmist toetatakse erinevate tööturuteenustega ning eeldatakse, et inimene on ise aktiivne teenuste abil töö leidmisel. Juba täna töötavad pea pooled töövõimetuse või puude saanud inimesed. Paljud aga on jäänud koduseintevahele, julgemata tööd otsida või ennast tööotsijana registreerida. Muutused paraku ei toimu vaid uute seaduste või määruste väljakuulutamisega, muutused vajavad aega, sihikindlust liikumisel eesmärgi suunas ja kindlasti ka toetust, julgustamist ning edulugusid.
Eesti Puuetega Inimeste Koja kaasabil oleme Lääne –Harjumaal läbi viimas projekti, mis tutvustab kavandatavaid muudatusi erivajadustega inimestele. Üheks uueks teenuseks, mis aitab ja toetab erivajadusega inimesi on kogemusnõustamiseteenus. ,,Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku, emotsionaalset, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.” (allikas: KN juhend, Sotsiaalministeerium 2014, MTÜ Avitus kodulehelt).
Oleme kõik oma elus olnud kogemusnõustajad kui meie sõber või pereliige vajab meie nõu või abi. Aga kui juhtub midagi sellist, mis meie igapäevaelu segamine paiskab- olgu see haigus , õnnetus või töökaotus, satume olukorda, kus nõu ja abi ei ole lähedalt võtta. Erinevate puuetega inimeste organisatsioonid on olnud just nendeks kohtadeks, kus erivajadusega inimesed ja nende pered on saanud toetust, kuidas muuutunud elusituatsioonis toime tulla ja edasi minna. Juba aastaid käivad koos tugigrupid psüühikahäiretega inimestele ning mitmed erivajadusega laste vanemate tugiühingud. Nüüd on see teenus aga jõudmas ka tööturuteenust nimekirja ja just kogemusnõustamist nähaks ühe meetmena inimestele, kes sooviksid minna tööle, vaatamata takistustele mida erivajadus tekitab.
Meie projekti üheks eesmärgiks on kogemusnõustamisteenust tuua lähemale ka Lääne –Harjumaa erivajadusega inimestele ja nende peredele. Laupäeval, 07. Novembril toimub Keilas seminar, kus räägime sellest, kes on kogemusnõustaja, kuidas saada kogemusnõustajaks ning millised võimalused on meil läbi oma kogemuste üksteist aidata.
Seminarile on oodatud kõik huvilised!
Riina Sippol
projektijuht