Palun avaldage arvamust ühe Elroni poolt välja töötatud puuetega isikuid puudutava dokumendi osas.
Tulenevalt Euroopa Liidu rongireisijate õiguste määrusest (1371/2007) peab vedajal olema eeskiri, kuidas on reguleeritud puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimeste vedamine vedaja rongidega. Elron alustes üle-eestiliselt uut tüüpi rongidega liiklemist eelmisel aastal, nüüdseks on süsteem sisse töötatud ning ollakse valmis reguleerima detailsemalt ka puuetega inimeste reisimisvõimalusi. Manuses on ette valmistatud vastav eeskiri.
Palun teil kui erinevate puuetega inimeste esindusorganisatsioonidel tutvuda manusesse lisatud korraga ning anda tagasisidet, kas ja kuidas saab korraga selle reisijaterühma reisimist töökorralduslikult veel mugavamaks muuta. Kindlasti on teil parem ülevaade erinevatest ilmnenud probleemidest ja kitsaskohtadest ka rongiga reisimise osas. Lähtudes olemasolevatest võimalustest võtame ettepanekud arvesse ja fikseerime korras.
Dokumenti saate vaadata – Puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute ligipääsu eeskiri (MS Word).