Linnavalitsuse teenindusbüroos jagatakse tasuta õigusabi *
*Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos annavad õigusteadust õppivad
tudengid linnakodanikele tasuta juriidilist nõu.*
Üliõpilaste Õigusbüroo praktikandid nõustavad linnavalitsuse
teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7, I korrus) esmaspäeviti kella 10-13
eesti keeles; teisipäeviti kella 10-12.30 vene ja eesti keeles ning
kella 12.30-16 eesti keeles; kolmapäeviti kella 9-12 ja 13-15 eesti
keeles; neljapäeviti kella 10-13 vene ja eesti keeles ning kella 13-16
eesti keeles ning reedeti kella 9–14 eesti keeles.
Telefoni teel konsultatsioone ei anta. Abi saamiseks tuleb
teenindusbüroosse kohale tulla. Teenindamine toimub nö. elavas järjekorras.
Üliõpilaste Õigusbüroo annab Tallinna majanduslikult vähekindlustatud
elanikele tasuta õigusabi ka Tallinna Ringkonnakohtus – esmaspäeviti
kella 10-17 nii eesti kui vene keeles; teisipäeviti kella 11-16 eesti
keeles; kolmapäeviti kella 10-13 vene ja kella 13-15 eesti keeles;
neljapäeviti kella 12-16 eesti ja vene keeles ning reedeti kella
14.15-16 eesti keeles.
Lisainfo:
Krista Paal
Eesti Juristide Liidu direktor
tel. 644 9501
www.juristideliit.ee