Käesolevaga kuulutab MTÜ THINK Eesti välja jõulukaartide joonistamise
võistluse.
Võistlusele on oodatud nii käsitsi tehtud (arvutisse skäneeritud) kui ka
arvutiga joonistatud jõuluteemalised kaardid.
Iga inimene võib saata võistlusele kuni kolm kaarti. Kõik võistlustööd
pannakse kodulehele üles.
Joonistused peavad olema originaalid, fotode ümbertöötlusi ei ole
lubatud
kasutada.
Võistlusele ootame joonistusi kuni 30.novembrini.
Kõik joonistused on kodulehel hindamiseks avatud 1.detsembrist kuni
5.detsembrini. Kaartide seast valitakse kolm kõige enam punkte saanud
tööd. Võitjate töödest tellitakse THINK Eestile ametlikud postkaardid,
need saadetakse meie koostööpartneritele, sõpradele ja liikmetele.
Võitjate tööd pannakse ka müüki meie e-poodi- autorile makstakse iga
müüdud kaardi pealt autoritasu.
Tööd palume saata e-mailitsi aadressil: mella@think.ee