Tartu linn algatas koostöös G4Si ja EMT-ga Eesti kõige innovaatilisema eakate hädaabiteenuse.
Tartu linnavalitsuse sotsiaalabi osakond osaleb partnerina Innovation IV Welfare alaprojektis „Mnemosyne“, millega otsitakse lahendusi eakate hooldajate abistamiseks teleassisteerimise võimaluste kaudu. „Tartu sotsiaaltöötajad leidsid, et pakutavad statsionaarsed häireseadmed on eakate jaoks liiga kallid ja keerulised. Enamik praegu Eestis kasutuselolevaid häireseadmeid põhinevad tavatelefonil ja ei paku inimesele midagi muud peale kodust häire andmise võimaluse. Projekti käigus hakkasime otsima võimalusi uute mitme funktsiooniga häirenuppude kasutuselevõtuks ja AS EMT seeniortelefoni ZTE S202 müügiletulek käesoleval aastal tundus hea lahendusena,“ rääkis Tartu linna eakate ja puuetega inimeste hoolekandeteenistuse juhataja Indrek Sooniste.
Tartu linna sotsiaalabi osakond pöördus valveteenust pakkuva ASi G4S poole, et leida võimalusi uue seeniormobiili kasutuselevõtuks häire andjana. Koostöös EMTga töötati välja G4S hädaabiteenus.
Eakate häirenupu teenuse pakkumisega tegeleb enamik Euroopa riike, kuid paljud pakuvad eakatele kasutamiseks koduseid statsionaarseid häireseadmeid või väga kalleid süsteeme. „AS G4S hädaabiteenusel on mitmeid eeliseid: odavus, telefoni kasutusvõimalused, GSM-võrgul põhinev kasutaja asukoha leidmine ja vajadusel mehitatud vastamine väljakutsele. Need muudavad teenuse ainulaadseks,“ rääkis Sooniste.
Tartu linn on AS-ilt G4S juba kaks aastat oma eakatele ostnud häirenuputeenust, mis seni on põhinenud statsionaarsel kodusel seadmel. „Praegune mobiilil põhinev hädaabiteenus on täiesti uus kvaliteet. Tartu linn jätkab võimalusel koostööd AS G4S, kes on end näidanud väga usaldusväärse ja abivalmis partnerina. Firma ööpäevaringne mehitatud valve on taganud kiire reageerimise eakate antud häiretele ja vajadusel kiirabi väljakutsumise,“ lisas Sooniste.
Teenuse maksumus ja mitu kasutusfunktsiooni teevad uudse hädaabiteenuse kättesaadavaks kõikidele Eesti eakatele, võimaldades neile senisest turvalisemat elu ka mistahes terviseprobleemide, õnnetuste või muude ebameeldivate juhtumite korral. Tartu linnavalitsuse sotsiaalabi osakond soovitab teenust kõikidele Tartu eakatele
Link teenuse tutvustusele
http://www.g4s.ee/teenused/erakliendile/hadaabi/tutvustus